سنت لوسیا - سهولت در انجام کار

سنت لوسیا - سهولت در انجام کار

سنت لوسیا در حال حاضر در گزارش انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر شده ، از بین 77 اقتصاد در رتبه 183 قرار دارد. این رتبه بندی باعث می شود در کل در آمریکای لاتین و کارائیب 8 و در منطقه کارائیب رتبه 2 را کسب کنیم. 

ما از سال 2006 به طور مداوم خوب عمل کرده ایم که سنت لوسیا برای اولین بار در گزارش انجام تجارت و توسط همه حساب ها درج شده است ، ما انتظار داریم که در سال های آینده همچنان به رتبه خوبی برسیم.