مشاوره در اروپا در مورد شهروندی دوم!

  • ما فقط برای مشتریان خود ترکیبی جالب از تعطیلات مجلل در یک قلعه شراب قدیمی با مشاوره در مورد شهروندی دوم ارائه می دهیم.
  • هر اتاق در قلعه منحصر به فرد است. در صورت رعایت و پرداخت قرارداد برای تابعیت دوم، هزینه زندگی پرداخت شده در هزینه قرارداد لحاظ می شود. در این صورت، تعطیلات شما در یک قلعه باستانی، همراه با مشاوره شهروندی، چشیدن بهترین شراب های جهان، کاملا رایگان است*.
  • اقامت خود را رزرو کنید: https://vicastle.com/