شهروندی سنت لوسیا که می تواند درخواست کند

شهروندی سنت لوسیا که می تواند درخواست کند

هر شخصی که مایل به ارائه برنامه ای به برنامه سرمایه گذاری به شهروندی باشد باید حداقل معیارهای زیر را رعایت کند: 

 • حداقل 18 سال سن داشته باشید؛
 • حداقل یک سرمایه گذاری واجد شرایط را در یکی از دسته های زیر راضی کنید -
  • صندوق اقتصادی ملی سنت لوسیا؛
  • توسعه املاک و مستغلات مصوب؛
  • پروژه تصدی تصویب شده؛ یا
  • خرید اوراق قرضه دولتی
 • ارائه جزئیات و شواهد مربوط به سرمایه گذاری واجد شرایط پیشنهادی.
 • یک پیش زمینه پشتکار را به همراه افراد وابسته به آنها بالای 16 سال گذر کنید.
 • افشای کامل و صریح در مورد کلیه موارد مربوط به برنامه ارائه دهید. و
 • در صورت درخواست ، پردازش غیرقابل بازپرداخت ، هزینه های اداری و اداری لازم را بپردازید.