شهروندی سنت لوسیا - 19 RELIEF BOND - خانواده

شهروندی سنت لوسیا - 19 RELIEF BOND - خانواده

قیمت عادی
$ 13,500.00
قیمت فروش
$ 13,500.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
برای 
با احتساب مالیات.

CITIZENSHIP SAINT LUCIA - COVID -19 استراحت باند سنت لوسیا


اوراق قرضه امداد COVID-19: حداقل سرمایه گذاری 250,000،XNUMX دلار آمریکا

ایجاد این اوراق قرضه ویژه COVID-19 با مبلغ 250,000،XNUMX دلار از اوراق قرضه دولتی بدون بهره است که متقاضی آن هیچ هزینه پردازشی را پرداخت نمی کند. اوراق قرضه باید از تاریخ انتشار اول به نام متقاضی ثبت شود و بماند.
این گزینه اوراق قرضه برای مدت زمان محدود تا 31 دسامبر 2020 در دسترس است.
هزینه درخواست اداری 30,000،XNUMX دلار توسط متقاضی پس از درخواست تابعیت پرداخت می شود
اعطا شده است

COVID -19 باور باند سنت لوسیا 

پس از دریافت مبلغ سرمایه گذاری واجد شرایط برای این گزینه اوراق ویژه ، به شرح زیر پرداخت می شود:
 
  •  متقاضی تنها (5 سال نگه داشتن اوراق قرضه): 250,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با 1 نفر وابسته واجد شرایط (اوراق قرضه 6 ساله): 250,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با حداکثر 4 وابسته واجد شرایط (7 سال نگه داشتن اوراق قرضه): 250,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با حداکثر 4 وابسته واجد شرایط (5 سال نگه داشتن اوراق قرضه): 300,000،XNUMX دلار آمریکا
  • هر یک از واجد شرایط های اضافی به همراه متقاضی متقاضی حداکثر 4 فرد معتبر: 15,000 دلار آمریکا