تابعیت سنت لوسیا - پروژه های سازمانی - متقاضی تنها - شهروندی سنت لوسیا

شهروندی سنت لوسیا - پروژه های سازمانی - مجرد

قیمت عادی
$ 12,000.00
قیمت فروش
$ 12,000.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
برای 
با احتساب مالیات.

تابعیت سنت لوسیا - پروژه های سازمانی - متقاضی مجرد

شهروندی سنت لوسیا - پروژه های سازمانی

کابینه وزیران در نظر خواهد گرفت که پروژه های سازمانی در فهرست مصوب برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری گنجانده شود.

پروژه های تصویب شده شرکت در هفت (7) دسته گسترده قرار دارند:

  1.  رستوران های ویژه
  2.  بنادر کروز و ماریناها
  3.  گیاهان زراعت
  4.  محصولات دارویی
  5.  بنادر ، پل ها ، جاده ها و بزرگراه ها
  6.  موسسات تحقیقاتی و امکانات
  7.  دانشگاه های خارج از کشور

پس از تصویب ، پروژه سازمانی برای واجد شرایط بودن سرمایه گذاری متقاضیان تابعیت از طریق سرمایه گذاری در دسترس قرار می گیرد. 

هنگامی که درخواست شهروندی از طریق سرمایه گذاری در یک پروژه سازمانی تأیید شده تأیید شد ، حداقل سرمایه زیر لازم است:

1 گزینه - متقاضی تنها.

  • حداقل سرمایه گذاری 3,500,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX $

2 گزینه - بیش از یک متقاضی (سرمایه گذاری مشترک).

  • حداقل سرمایه گذاری 6,000,000،1,000,000 دلار آمریکا با مشارکت هر متقاضی کمتر از XNUMX،XNUMX،XNUMX $